Naš tim ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova IT revizije, upravljanja sigurnošću informacija i upravljanja informacionim sistemima. HLB Mont Audit Vam može pružiti potpuni spektar usluga IT revizije i konsultantskih usluga koje se odnose na upravljanje informacionim sistemima, uključujući:

1. Internu i eksternu reviziju informacionog sistema;

2. Dubinsku reviziju pojedinih djelova informacionog sistema i upravljačkih segmenata;

3. Procjenu ranjivosti informacionog sistema;

4. Dokumentovanje procesa i uloga u informacionom sistemu;

5. Upravljanje projektima i procjena projektnih rizika;

6. Pomoć kod usklađivanja sa IT regulativom.

Usluge koje pružamo u oblasti revizije projekata i sistema informacionih tehnologija pomažu klijentima da ostvare punu vrijednost svojih strateških tehnoloških inicijativa te povećaju zadovoljstvo uspostavljenim IT rješenjima, i to kroz efikasno upravljanje rizicima.

HLB Mont Audit pruža vrhunske usluge revizije nezavisno, objektivno, sa razumevanjem i sa fokusom na klijenta i njegove potrebe.

ONLINE PRIJAVA ZA USLUGE REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA

 

 


© 2012-2015  | Designed by HLB Mont Audit doo