PROF. DR ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ, IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB Mont Audut" DOO Podgorica osnovano je 31.12.2007. godine i upisano  u Registar Privrednog suda u Podgorici pod Registarskim brojem 5-0436520/001. Društvo je pravni sljedbenik Društva za reviziju i konsalting «HLB Mont Audit» DOO Porogdica, registrovanog 2003. godine. 

«HLB Mont Audut» DOO Podgorica registrovano je za obavljanje sljedećih djelatnosti:

1. Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje,

2. Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljenjem,

3. Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Pretežna djelatnost je računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje.

Rješenjem Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, broj 30-01-09496-2 od 14.01.2008. godine, Društvo je upisano u Registar poreskih obveznika po PIB brojem 02694697. Rješenjem istog poreskog organa Društvu je dodijeljen PDV registracioni broj 30/31-07150-9.

Novčana sredstva Društva vode se na žir računo broj 510-20206-47 otvorenom kod CKB AD Podgorica.

Rješenjem Glavnog grada Podgorica- sekretarijata za razvoj preduzetništva, broj 07-UI- 040/08-763 od 06.05.2008. godine Društvu je dato odobrenje za rad.

Rješenjem Ministarstva finansija Crne Gore, broj 02-4376/2 od 08.06.2009. godine Društvu je data dozvola za obavljanje djelatnosti revizije.

Osnivač Dtuštva i njegov izvršni direktor je Prof. dr Đorđije Rakočević, ovlašćeni revizor.    

 


© 2012-2015  | Designed by HLB Mont Audit doo