PROCJENE U SKLADU SA IVS/EVS STANDARDIMA

Usluga procjene vrijednosti nepokretnosti može se dobiti za bilo koju nekretninu, postrojenje i opremu ili kapital preduzeća na teritoriji Crne Gore.

Sam proces procjene podrazumjeva davanje ekspertskog mišljenja o vrijednosti, kao i postupak utvrđivanja vrijednosti nepokretnosti, na osnovu sistematskog pristupa, koja obuhvata sljedeće aktivnosti:

-Fizička i pravna identifikacija imovine koja se vrednuje (predmet procjene);

-Identifikacija prava nad imovinom koja se vrednuje (dokumentacija);

-Utvrđivanje svrhe procjene (svrha procjene);

-Utvrđivanje efektivnog datuma procjene (vremenski presjek u kom se radi procjena)

-Prikupljanje i analiza podataka koji su potrebni za primjenu odabrane metoda procjene;

-Odabir i primjena metoda procjene;

-Donošenje zaključka o vrijednosti i izrada izvještaja.


Članovi tima:

Prof. dr Đorđije Rakočević

Mob: +382 69 032 439; e-mail: djordjije.rakocevic@t-com.me

Ovlašćeni procjenitelj Komore Procjenitelja Crne Gore; Ovlašćeni procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore; Ovlašćeni procjenitelj kod Udruženja procjenjivača Crne Gore; Ovlašćeni je Sudski vještak; osnivač Komore Procjenitelja CG-člana IVSC London; Licencirani je revizor; Ovlašćeni je interni revizor; osnivač je i Izvršni direktor revizorske kompanije "HLB Mont Audit" iz Podgorice; Predsjednik je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore (član IIA i ECIIA Brisel).


Doc. dr Slavko Rakočević

Mob: +382 69 399 399; e-mail: slavko.rakocevic@iircg.co.me

Ovlašćeni procjenitelj Komore Procjenitelja Crne Gore; Ovlašćeni procjenitelj kod Udruženja procjenjivača Crne Gore; Ovlašćeni je Sudski vještak; osnivač Komore Procjenitelja Crne Gore-člana IVSC London; Licencirani je revizor; Ovlašćeni je interni revizor; osnivač je revizorske kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice; Direktor je Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro-član IIA i ECIIA Brisel).


  •  
  • ONLINE PRIJAVA ZA USLUGE PROCJENE U SKLADU SA IVS/EVS STANDARDIMA

     

     

© 2012-2015  | Designed by HLB Mont Audit doo