Dana 19.05.2017. godine potpisan je Ugovor o saradnji između HLB Mont Audit doo, Komore Procjenitelja Crne Gore (http://komoraprocjenitelja.me/), Univerziteta UDG iz Podgorice (http://www.udg.edu.me/) i Instituta internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/),  

Cilj potpisivanja ugovora je edukacija strukovnih lica u dijelu praktične primjene standarda iz oblasti računovodstveno-revizorske profesije Crne Gore u skladu sa:

1.IFAC Standardima računovođa i revizora,

2.IIA Standardima interne revizije,

3.Međunarodnim IFRS Standardima finansijskog izvještavanja,

4.Međunarodnim ISACA Standardima reizije Informacionih Sistema,

5.Međunarodnim IVSC i Evropskim TEGoVA Standardima procjene imovine i kapitala (biznisa).

Ugovor o saradnji su potpisali:

 

 

 


© 2012-2015  | Designed by HLB Mont Audit doo