"HLB Mont Audit" je Društvo koje se prioritetno bavi poslovima revizije, u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Pored eksterne revizije Društvo obavlja i poslove uvida, izražavanja uvjerenja, te poslove povezanih usluga, u skladu sa Međunarodnim standardima za angažmane uvida, Međunarodnim standardima za angažmane za izražavanje uvjerenja te Međunarodnim standardima za povezane usluge.

Društvo obavlja i poslove knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja pravnih subjekata u Crnoj Gori ali i poslove pružanja konsalting usluga iz područja primjene Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

Jedan dio aktivnosti ovog društva odnosi se na organizovanje kurseva za obuku računovođa početnika ali i kurseve za usavršavanje knjigovodstvenih tehnika za računovođe sa iskustvom.

Poslovi poreskog savjetovanja takođe su zastupljeni u djelatnosti ovog društva, naročito u dijelu poreza na dodatnu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana, prireza porezu na dohodak građana  i sl.

Značajan dio aktivnosti ovog društva usmjeren je na procjenu vrijednosti realiteta pravnih subjekata u Crnoj Gori, procjeni vrijednosti njihovog kapitala i sl., registraciji novih pravnih subjekata, gašenju postojećih, promjeni podataka i sl., kao i izradi elaborata o statusnim promjenama pravnih subjekata, izradi diobenih bilansa, bilansa spajanja, razdvajanja i sl., te sprovođenju postupka pokrića gubitka akcionarskih društava iz akcijskog kapitala, sprovođenju postupka dokapitalizacije akcionarskih društava i sl.

ONLINE PRIJAVA ZA USLUGE REVIZIJE I RAČUNOVODSTVA

 


© 2012-2015  | Designed by HLB Mont Audit doo