Adresa

Aerodromska 2/j-23, p.fah 247
81 000 Podgorica, Crna Gora

Info

PIB: 02694697

PDV reg. br. 30/31-07150-9

Žiro račun: 520-10161-50

Hipotekarna Banka AD Podgorica

Telefoni

+382 69 032 439

+382 69 399 399

Radno vrijeme

Ponedeljak – Petak 08 – 16 h

Lokacija

Pišite nam:

Pošaljite poruku