HLB Mont Audit doo u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me) iz Podgorice organizuje ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja “Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione sisteme”.

Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora.

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.000 € i obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.

Da bi ste dobili IIRCG specijalistički sertifikat sa zvanjem “Ovlašćeni interni revizor-specijalista za informacione sisteme”, treba da ispunite sledeće uslove:

Obrazovanje

Visoka stručna sprema (minimum tri godine završenog Visokog obrazovanja)

Predmet koje polaznik pohađa:

 • Revizija informacionih sistema

Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od uslova u pogledu radnog iskustva)

Opcija 1:  Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije IS/IT;

ili

Opcija 2:  Najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja bezbjednosi informacija i/ili IT poslovima;

ili

Opcija 3:  Najmanje tri godina radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije.

Napomena u vezi opcije 3: Polaznici koji su zaposleni u bankarskom sistemu Crne Gore bi trebalo da posjeduju 3 godine iskustva u internoj reviziji u finansijskom sektoru, polazeći od zahtjeva člana 74. Zakona o bankama. Za ostale zainteresovane kandidate (koji nisu zaposleni u crnogorskim bankama) ovo ograničenje u pogledu radnog iskustva u finansijksom sektoru ne važi.

Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanje ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

Praktična obuka

Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa IIRCG zaštićenog dijela web sajta http://dls-cg.com/

Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected]

Testiranje

Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu

Izrada pristupnog rada i odbrana pred Komisijom

Kandidat je u obavezi da uradi Pristupni rad iz oblasti revizije Informacionog Sistema na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima predavača, kao i da isti odbrani pred Komisijom

Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni navedene uslove, popuni Zahtjev za izdavanje sertifikata Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione Sisteme, koji se podnosi Institutu internih revizora Crne Gore, i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom administraciji.

PODACI O PREDAVAČIMA:

Prof. dr Adis Balota

Podgorica, Crna Gora

 • Prof. dr Adis Balota je rukovodilac Službe za opštu zaštitu podataka i digitalnu transformaciju u Lovćen banci AD Podgorica;
 • Višegodišnji je Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije – Univerzitet Mediteran Podgorica;
 • Prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture.
 • Obavljao je fuknciju Direktora Fonda za zdravstvo Crne Gore;
 • Predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.

Prof. dr Igor Franc
Beograd, Srbija

 • Prof. dr Igor Franc radio je kao načelnik odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu.
 • Osnovao je agenciju za bezbjednost podataka SECIT security consulting, gdje radi kao izvršni direktor, kao i Udruženje E-sigurnost gdje je jedan od osnivača i predsjednik Udruženja.
 • Bavi se informacionom bezbjednošću i digitalnom forenzikom već više od 15 godina i doktorirao je u toj oblasti.
 • Ima više od 12 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast informatika i računarstvo.

Luka Milinković
Beograd, Srbija

 • IT revizor u Komercijalnoj banci Beograd, gde sprovodi kontrolu informacionog sistema, IT propisa i procedura i procenu rizika IT sistema banke. Reviziju informacionog sistema sprovodi na nivou grupe i u subsidijarima, a redovno učestvuje i tokom revizija poslovnih procesa kako bi se proverile uspostavljene IT kontrole
 • Informacionom bezbednošću i edukacijom se bavi više od 10 godina, a tokom tog perioda radio je i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama
 • Radio je na razvoju i implementaciji bezbednosnih metoda, mrežnih tehnologija i algoritama za enkripciju
 • Autor je mnogobrojnih radova na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, kao i stručnih članaka za IT časopis PC Press
 • Luka je član međunarodne organizacije ISACA i sertifikovani interni provjerivač za ISO/IEC 27001, a za ISO 31000 je vodeći risk menadžer