HLB Mont Audit doo u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/) organizuje program praktične obuke iz oblasti Finansijskog izvještavanja i primjene Poreskih propisa Crne Gore po programu obrazovanja Centra za stručno obrazovanje Crne Gore (CSO).

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore, UPI broj 1050303-605/20-2743 od 30.10.2020. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru čiji je osnivač Institut internih revizora Crne Gore, izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja.

Praktičnu obuku iz oblasti finansijskog izvještavanja organizujemo u skladu sa zahtjevima IIA Standarda 2120.A1 – Aktivnost interne revizije mora da ocjenjuje izloženost riziku koji je povezan s korporativnim upravljanjem, poslovanjem i informacionim sistemima, a u vezi sa pouzadnošću i intergritetom finansijskih informacija.

Da bi ste dobili sertifikat sa zvanjem “Računovodstveni tehničar/ ka” treba da ispunite sledeće uslove:

Osnovni obrazovni zahtjev:

  • Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo)
  • Poznavanje jednog stranog jezika
  • Informatička pismenost

Predmeti koje polaznik pohađa:

1. Evidencija poslovnih promjena

2. Poreski sistem Crne Gore

3. Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica

4. Privredno pravo

5. Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje

Testiranje:

Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

Podnošenje Zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni navedene uslove, popuni Zahtjev za izdavanje sertifikata za sticanje stručne kvalifikacije “Računovodstveni tehničar” koji se podnosi Crnogorskom edukativnom centru i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom administraciji.

Svi polaznici koji na kraju obuke uspješno polože ispite dobiće sertifikat priznat po osnovu licence Ministarstva prosvjete, dok će sertifikovani članovi/polaznici edukacije Instituta internih revizora Crne Gore kroz pohađanje tromjesečne obuke, pored sertifikata o uspješno završenom programu edukacije, dobiti i 20 CPE sati kontinuirane edukacije.

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 500 € po kandidatu.

prof. dr Đorđije Rakočević

Osnivač i glavni partner revizorskog društva HLB Mont Audit doo iz Podgorice, Ovlašćeni revizor, Predsjednik UO Instituta internih revizora Crne Gore; Predsjednik Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore.

prof. dr Miloš Vukčević

Dugogodišnji Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran

prof. dr Slavko Rakočević

Predsjednik IIRCG i Izvršni direktor Crnogorskog edukativnog centra

Aleksanda Rakočević

Ovlašćeni revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” i Sertifikovani računovođa

Edisa Vesković

Revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” i Ovlašćeni računovođa