• Stručni je konsultant, revizor i partner u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” DOO iz Podgorice;
  • Član je Odbora za reviziju i uskladjenost poslovanja u mikrokreditnoj instituciji „Alter Modus“ Podgorica;
  • Od 2012.godine, revizor je AESA Mađarska na međunarodnim programima saradnje u ime Generalnog direktorata EU za evropske fondove;
  • Sertifikovani računovođa – sertifikat Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC-a);
  • Član je Nadzornog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; u periodu od 2009.-2012.
  • Obavljala je funkciju Glavnog internog revizora austrijskog osiguravajućeg društva u Crnoj Gori “Merkur Osiguranje” AD Podgorica;
  • Do 2009. godine bila je Načelnik CFCU Sektora za finansije Ministarstva finansija Crne Gore;
  • Od 2004.-2006. godine bila je pomoćni Savjetnik USAID/BEARINGPOINT u Ministarstvu finansija Crne Gore za sektor interne revizije;
  • Ovlašćeni je interni revizor; licencirani je broker, diler i investicioni menadžer u Crnoj Gori.