• Revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” d.o.o. iz Podgorice;
  • Ovlašćeni računovođa – sertifikat Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore;
  • Interni revizor Radio Televizije Crne Gore;
  • Šef računovodstva Instituta internih revizora Crne Gore i Crnogorskog edukativnog centra;
  • Član Mont Audit tima za sprovodjenje eksterne kontrole kvaliteta rada interne revizije u kompanijama Crne Gore;
  • Ovlašćeni interni revizor – sertifikat izdat od strane Instituta internih revizora Crne Gore;
  • Licenca “Unutrašnji revizor u javnom sektoru Crne Gore” kod Ministarstva finansija Crne Gore;
  • “Ovlašćeni procjenitelj nekretnina” i “Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa” Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (član IVSC London).