Specijalista za računovodstvo i reviziju; Ovlašćeni računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore; Revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” d.o.o. Podgorica; Sekretar Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; Sekretar Upravnog odbora Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (član IVSC London); član Upravnog odbora PU “Crnogorski edukativni centar”.