• Prof. dr Adis Balota je rukovodilac Službe za opštu zaštitu podataka i digitalnu transformaciju u Lovćen banci AD Podgorica;
  • Višegodišnji je Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije – Univerzitet Mediteran Podgorica;
  • Prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture.
  • Obavljao je fuknciju Direktora Fonda za zdravstvo Crne Gore;
  • Predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.