• Izvršni je direktor revizorskog društva HLB Mont Audit iz Podgorice (članica HLB International London);
  • Rukovodilac interne revizije RTV Cetinje;
  • Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija. Bio je višegodišnji član Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Instituta širom svijeta; prethodni je član Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel, Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore.
  • Licencirani je državni revizor; ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore); ovlašćeni je interni revizor; licencirani unutrašnji revizor kod Ministarstva Finansija Crne Gore; sertifikovani računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC); ovlašćeni je procjenjivač kod Komore Procjenitelja Crne Gore.
  • Posjeduje međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije (sertifikat IIRCG u saradnji sa Global IIA);
  • Višegodišnji je interni revizor ali i rukovodilac Odjeljenja za praćenje usklađenosti (Komplajens) Hipotekarne Banke AD Podgorica;
  • Rukovodilac je i predavač na Specijalističkom smjeru “Računovodstvo i revizija” na Fakultetu za ekonomiju i biznis-Univerziteta Mediteran Podgorica.

Organizovao je i predavao na više nacionalnih i međunarodnih konferencija i seminara ispred IIRCG i ECIIA Brisel (u Madridu, Beču, Amsterdamu, Zadru, Beogradu).  Autor je više knjiga i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.